BOOKS

(The Right To Be Parents)

Danish Institute of Human Rights (May 2014), 85 p.

Positiv særbehandling 2017.jpeg

(When Is Affirmative Action Legal?)

Danish Institute of Human Rights (2017), 82 p.

Racisme og diskri.jpeg

Racisme og diskrimination - Danmark og menneskerettighederne

(Racisme Og Diskrimination – Danmark Og Menneskerettighederne)

Akademisk Forlag (2003), 132 p.

Lighedskravet.jpeg

Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet - et menneskeretligt perspektiv

(Equlity For Ethnic Minorities On The Labor Market – A Human Rights Rerspective)

Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2000), 466 p.

Tilgængelighed til offentligt nybyggeri (Accessibility to new public buildings for individuals with disabilities), Danish Institute of Human Rights (2013). 75 p.
Selvbestemmelse og værgemål i Danmark (Self-determination and legal guardianship in Denmark), Danish Institute of Human Rights (2012). 87 p.
Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab (Discrimination on account of trade union membership). Status and future perspectives No. 7, Danish Institute of Human Rights (2009). 190 p.
Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – et menneskeretligt perspektiv
(Equlity for ethnic minorities on the labor market – a human rights perspective), Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2000), 466 p.
Alternative løsninger af konflikter med racediskrimination (Alternative conflict resolution – conflicts of racial discrimination), Nævnet for Etnisk Ligestilling (1995), 71p.


ARTICLES

Snævre rammer skaber mistrivsel og handicap. With Louise Meldgaard Bruun (Narrow boundaries cause failure to thrive and disability)
United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities
. In Tamar Heller, Robert Gould, Carol Gill and Sarah Parker (eds.), Disability in American Life: An Encyclopedia of Concepts, Policies, and Controversies, ABC-CLIO (December 2018).
The Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law – DENMARK. In Marie Marcat-Brun, David Oppenheimer and Cady Sartorius (eds.), Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law in a Global World, Springer (2018).
Har personer med handicap ret til at være forældre? (Is there a right to be a parent for individuals with disabilities?), EU-ret & Menneskeret No. 1 (2015).
Handicap og discrimination på arbejdsmarkedet (Disability and discrimination on the labor marked), Ugeskrift for Retsvæsen 2008B.302-311.
Corporate Social Responsibility (CSR) – fokus på medarbejdere og HR (Corporate Social Responsibility (CSR) – focus on employees and human resource), Revision & Regnskabsvæsen, Nr. 11 (2007).
Generelt saglighedskrav (A general requirement of objectivity), Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, Vol. 25 (2007).
Special measures and affirmative action – Genuine equality strategies. In Susanne Nour & Lars Nellemann Thisted (eds.), Diversity in the workplace – When we are equal but not the same, Børsens Forlag (2005).
Ikke-diskrimination, lige muligheder og mangfoldighed (Non-discrimination, equal opportunities and diversity). In Margit Helle Thomsen (red.), Med kurs mod mangfoldighed?, Hans Reitzels Forlag (2004).
Lighed – et international retsprincip (Equality – an international principle of law). In Jørgen Dalberg-Larsen og Bettina Lemann Kristiansen (reds.), Om retsprincipper, Jurist- og Økonomforfundets Forlag (2004).
Equality for Ethnic Minorities – International and Danish Perspectives, International Journal on Minority and Group Rights 10 (2003).
International kritik – Den nationale arrogance (International criticism – the national arrogance). In Carsten Fænger-Grøn, Kamal Qureshi og Tøger Seidenfaden (reds.), Når du strammer garnet – et opgør med mobning af mindretal og ansvarsløs asylpolitik, Århus Universitetsforlag (2003).
Den 3. Verdenskonference mod Racisme (The 3. World Conference against Racism), EU-ret & Menneskeret, Nr. 2 (2002).
Soft law – anvendelse og retlig status (Soft law – legal status). In Kirsten Hastrup (red.), Menneskerettens udfordring – Ideologi og Videnskab, Akademisk Forlag (2002).
Racediskriminationskomiteens praksis og dansk ret (The CERD Comittee and Danish law, Retfærd, No. 95, Nr. 4 (2001).
Lighedskravet for etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked (Equality for ethnic minorities on the Danish labor market), Juristen, Nr. 10 (2001).
Dansk ret og racistiske ytringer (Danish law and racist speech), Mennesker & Rettigheter, Nordic Journal for Human Rights, Nr. 3 (2001).
Dansk ret og FN’s Racediskrimination (Danish law and the CERD Committee), Ugeskrift for Retsvæsen 2001B.148-154.
Liberté d’espression et propos racistes au Danemark, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, No. 46 (2001).
Race Equality – Denmark, European Review of Public Law, Vol. 11, No 2 (1999).
Who is a refugee? – Denmark. In Carlier, Vanheule, Hullmann, Galiano (eds.), Who is a refugee – A comparative case law study, Kluwer Law International (1997).
Kan udlændinge køre taxa? (Can foreigners be taxi drivers?). In Peter Blume og Lisbeth Dick, Retsvidenskabelig Institut B, studier nr. 66, Årsberetning 1997 (1998).
Menneskerettighedernes status i dansk ret (The status of human rigths in Danish law). In Kjærum, Slavensky og Vedsted-Hansen (reds.), Grundloven og Menneskerettigheder i et dansk og europæisk perspektiv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1997).
Den danske fortolkning af det internationale flygtningebegreb (The Danish interpretation of the international refugee concept), Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2 (1996).
Retten til humanitær intervention – det kurdiske eksempel (Humanitarian intervention – the Kurdish example), Retfærd No. 61 (1993).